Contact:

Fysiotherapie Kemperman

Mw M. van Dinther-Kemperman

Mgr. van Kesselstraat 32
5251 AX Vlijmen
fysio-kemperman@hotmail.com
073-7851161
06-48643063

Direct aanmelden
? Klik hier

Routeplanner


Geregistreerd lid van:


KNGF-logo
Register-fysiotherapeut


geriatrie netwerk
Lid van Geriatrie Netwerk


Stroke netwerk
Lid van Stroke-netwerk


MS-netwerk
Lid van MS Zorg Nederland

Big-registratie
BIG-geregistreerd
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

DTF: Directe Toegang Fysiotherapie.

 

Wat betekent dat voor u?

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Uiteraard bent u vrij om altijd eerst een afspraak te maken bij de huisarts, maar dit is in principe niet meer noodzakelijk.  De praktijk is direct toegankelijk zonder tussenkomst van uw huisarts.  Het voordeel hiervan is dat u ‘direct’ bij de specialist in beweging terechtkomt, zodat u weer ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. Wanneer u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, zal er eerst een ‘DTFscreening’ uitgevoerd worden die snel duidelijkheid geeft of voor de zorgvraag direct therapie is geïndiceerd, of dat het beter is om alsnog uw eigen huisarts te consulteren.

 

Kwaliteit

 

Een zeker gevoel.

De Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie betekent een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van fysiotherapeuten. U wilt immers optimaal behandeld worden en, indien nodig, doorgestuurd worden naar een meer gespecialiseerde collega of huisarts. Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om continu de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Bijvoorbeeld door wetenschappelijk onderzoek en een verplichting tot bijscholing. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en ook werkt volgens de richtlijnen van het KNGF, wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie. En pas dan mag een fysiotherapeut zich daadwerkelijk registerfysiotherapeut noemen.

Fysiotherapie Kemperman is gekwalificeerd en ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF.  Hiermee voldoet de praktijk aan alle gestelde voorwaarden van bij- en nascholing, tuchtrecht en klachtenregeling.

Voor meer informatie omtrent deze regelingen verwijs ik u naar de site van het KNGF.

 

Tevens ben ik als fysiotherapeut BIG-geregistreerd, wat inhoudt dat ik bevoegd ben tot het verlenen van zorg volgens de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid. Voor meer informatie, verwijs ik u naar deze link.

 

Kwaliteit en Fysio Prestatie Monitor

Voor Fysiotherapie Kemperman is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en ik toets deze kwaliteit dan ook op continue basis. Hiermee streef ik er naar om de kwaliteit van zorg vanuit uw optiek als patiënt, te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is dus van essentieel belang!

Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen mijn praktijk, verstuurt een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, genaamd Fysio Prestatie Monitor (Qualizorg BV), dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen de praktijk zijn behandeld en vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek.

 

 

Met de Fysio Prestatie Monitor waarborgen ik uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting. Uw ingevulde vragenlijst wordt dus anoniem verwerkt. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u ongeveer 10-15 minuten om de vragenlijst in te vullen.

 

 

Privacyverklaring

 

Disclaimer